13 marca – Gminny Konkurs Recytatorski

13 marca 2018 r. o godz. 10:00 Centrum Kultury organizuje Gminny Konkurs Recytatorski. Laureaci Konkursu Gminnego będą reprezentować naszą gminę w Powiatowych Eliminacjach 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz rozwijanie w dzieciach, już od najmłodszych lat, uzdolnień twórczych. Ponadto poprzez udział w eliminacjach uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności recytatorskie, wysłuchując konstruktywnej oceny Komisji Konkursowej.
Uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także...