Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2018

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ  ...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2018

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.   Opis zamówienia: I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2018

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2018

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2018

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.   Opis zamówienia: a) nakład 2500-3000 egzemplarzy b) pismo wydawane w formacie A4 c) okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130 d) środek pisma –...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2018

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.   Opis zamówienia: Opis zamówienia :   a) druk zaproszeń w formacie: – DL – 2xDL (łamane) – A6 – A5 łamane do A6   b) druk plakatów w formacie: – A0 – A1...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2018

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników,...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23/2017

Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób na Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie w dniu 6 stycznia 2018 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.   Opis zamówienia:   w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do: scena o wymiarach podestu przynajmniej...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe nr 23/2017 – Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób.

Zapytanie ofertowe nr 23/2017 – Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:   Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób na Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie w dniu 6 stycznia 2018 r. Miejsce imprezy – Rynek...

Czytaj dalej...