Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe 7/2019 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 7/2019 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:   Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.   Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 6/2019 – kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 6/2019 – kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:   Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: kompleksowa usługa z...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 5/2019 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 5/2019 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:   Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: kompleksowa...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 4/2019 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 4/2019 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:   Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: kompleksowa usługa...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 3/2019 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Zapytanie ofertowe 3/2019 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:   Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.   Opis zamówienia : a) nakład 2500-3000 egzemplarzy...

Czytaj dalej...
Zapytanie ofertowe 1/2019 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 1/2019 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:   Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez,...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15/2018

1.Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dożynek Gminnych w Bolechowicach w dniu 19 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, ul. Winnica, Plac pyzy aptece, Gmina Zabierzów. 2. Opis zamówienia: w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/2018

Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Finału Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince w dniu 4 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Brzezinka.   Opis zamówienia: w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do: a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe,...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/2018

1. Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dożynek Gminnych w Bolechowicach w dniu 19 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, ul. Winnica, „Plac przy Aptece”.   2. Opis zamówienia: w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do: a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z...

Czytaj dalej...