I Otwarty Memoriał Szachowy im. Józefa Kruka

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w

I  OTWARTYM MEMORIALE SZACHOWYM IM. JÓZEFA KRUKA

Nielepice  –  19 listopad  2017 rok

TABELA GRUP TURNIEJOWYCH

Grupa Zawodnicy Ilość rund Tempo gry Wpisowe
A Dziewczęta urodzone w 2004 – 2007 r. 7 P-15 10 PLN #
A1 Dziewczęta urodzone w 2008 r. i młodsze 7 P-15 10 PLN #
B Chłopcy      urodzeni w 2004 – 2007 r. 7 P-15 10 PLN #
B1 Chłopcy      urodzeni w 2008 r. i młodsi 7 P-15 10 PLN #

# – dzieci z SP w Nielepicach opłacają wpisowe w wysokości  7 PLN

 

Terminarz rozgrywek:

9.15 – 9.45 – potwierdzanie udziału w turnieju oraz dokonywanie opłat.

10.00 – otwarcie turnieju.

I runda           –   godz.  10.15  –  10.45

II runda          –   godz.  10.50  –  11.20

III runda         –   godz.  11.25  –  11.55

IV runda         –   godz.  12.00  –  12.30

V runda          –   godz.  12.35  –  13.05

VI runda         –   godz.  13.10  –  13.40

VII runda        –   godz.  13.45  –  14.15

 

Zakończenie  turnieju  oraz rozdanie nagród  godz. 14.30

 

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy.

Na miejscu w trakcie trwania turnieju czynny będzie sklepik oraz otwarte będzie stoisko z literaturą szachową.

 

Wszyscy uczestnicy Memoriału otrzymają nagrody

SERDECZNIE ZAPRASZAMY   !!!

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  I  OTWARTEGO  MEMORIAŁU  SZACHOWEGO  IM. JÓZEFA  KRUKA

PATRONAT TURNIEJU – Rodzina śp. Józefa  KRUKA.

CEL: Uczczenie pamięci śp. Józefa KRUKA – wielkiego filantropa, społecznika, Honorowego Mieszkańca Gminy Zabierzów

ORGANIZATORZY: Parafialny Ludowo Uczniowski Sportowy Integracyjny Klub „PLUSIK” „ św Franciszek z Asyżu” w Zabierzowie.

 

GOŚCIE HONOROWI:

Ksiądz Andrzej Badura – Proboszcz  Parafii Wszystkich Świętych w Rudawie

Ksiądz Krzysztof Burdak – Proboszcz  Parafii Rzymsko – katolickiej  pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

Ksiądz Wojciech Szeląg – Proboszcz  Parafii  Św. Antoniego z Padwy w Rząsce

Krystyna Kruk

Marcin Kruk

Łukasz Gibała – Lider stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa

Krzysztof Firlit – Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej

Dorota Kuciel – Dyrektor  SP  Nielepice

Andrzej Wszołek – Dyrektor  SP  Balice

Halina Kodura – Dyrektor  SP  Bolechowice

Paweł Miłobędzki – Dyrektor  SP  Brzezie

Bogusława Mysiorska-Wolny – Dyrektor  SP  Brzoskwinia

Piotr Skierkowski – Dyrektor  SP  Kobylany

Anna Stokłosa – Dyrektor  SP  Radwanowice

Jadwiga Kołodzińska – Dyrektor  SP  Rudawa

Monika Musiał-Taźbirek – Dyrektor  SP  Rząska

Maciej Antkiewicz – Dyrektor  SP  Zelków

Marta Puchała – Niepubliczna SP „Horyzont” w Bolechowicach

Aleksandra Małek – p.o. Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Dorota Zwolińska – Prekursorka  szachów w szkołach gminy Zabierzów

Stanisław Dam – Sołtys Nielepic

Edward Machlowski – Sołtys  Niegoszowic

Wiesław Cader – Sołtys  Zabiewrzowa

 

SPONSORZY:

Łukasz  Gibała – Lider stowarzyszenia  Logiczna Alternatywa dla Krakowa

 

PATRONAT MEDIALNY:

Witold Ślusarski – „Znad Rudawy” Miesięcznik Gminy Zabierzów

Jerzy Moraś – Panorama szachowa – najstarsze czasopismo szachowe w Polsce

 

MIEJSCE GRY:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Nielepicach, ul. Długa 17

 

UCZESTNICY:

Dzieci urodzone w 2004 roku i młodsze bez względu na miejsce zamieszkania oraz kategorię szachową

 

DOJAZD:

Busami z Dworca Głównego w kierunku Krzeszowic, Chrzanowa (przystanek Rudawa Młyn)

 

ZGŁOSZENIA:

Marek Czepiec, kom.: 0692 072 322, e-mail: bogmar17@o2.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko, kategorię szachową , miejscowość, nazwę przedszkola  lub szkoły – ( nie klubu ) oraz datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).

 

Ostateczny  termin zgłaszania zawodników upływa  16.11.2017 r.

Zawodnicy  zgłoszeni  po  tym  terminie  mogą  grać  w  turnieju wyłącznie  od  rundy  2 (w miarę wolnych miejsc)!!

 

Prezes  „PLUSIK” św. Franciszek Zabierzowie

/-/ Marek Czepiec

Zobacz także...