Konkurs „Ozdoba choinkowa”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie, którego tematem są ozdoby choinkowe: bombki, figurki, łańcuchy na choinkę itp. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Zabierzowie, który zaplanowano w dniach 15-17 grudnia 2017 r. Podczas Kiermaszu /16 grudnia/ zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdane nagrody. Szczegóły konkursu zostały zamieszczone w regulaminie.

REGULAMIN

Cele konkursu:
– przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

ZASADY KONKURSU

1. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi. Prace zakupione nie będą oceniane.

2. Do wykonania ozdób należy wykorzystać różnego rodzaju materiały (np. plastik, metal, orzechy, suszone owoce, sznurek, pióra, skórę, korek, folię aluminiową, koronkę, modelinę itp.).

3. Wielkość prac powinna być dopasowana do wielkości domowego drzewka świątecznego. Prace dużych rozmiarów nie będą oceniane.

4. Prace powinny być podpisane / imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt/. Każda ozdoba powinna być też zaopatrzona w zawieszkę (np. sznurek, wstążkę, itp.), która umożliwi zawieszenie jej i prezentację na drzewku choinkowym.

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.


Kryteria oceny to:
– pomysłowość i oryginalność pracy,
– dekoracyjność i kolorystyka,
– dobór materiałów,
– estetyka wykonania.

  1. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79

7. Termin nadsyłania prac upływa 4 grudnia 2017 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego na Rynku w Zabierzowie 16 grudnia 2017 roku.

  1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i klasy Gimnazjum

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

1. Prace nie będą zwracane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowana na wystawach.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

4. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zobacz także...