Artystyczne

  • Pracownia ceramiczna
  • Pracownia plastyczna
  • Warsztaty fotografii artystycznej

PRACOWNIA CERAMICZNA

Niejeden raz przyjęcie do pracowni artysty będzie pierwszym i ostatnim zetknięciem się ze sztuką, z procesem tworzenia, a efektem tych działań może być kiedyś lepsze zrozumienie problemu estetyki.
Oddziaływanie przez piękno to łagodzenie obyczajów, uwrażliwianie na ból, zwracanie uwagi na stojącego obok człowieka, wreszcie przedkładanie „być” nad „mieć”.
Marita Benke-Gajda

Nasza pracownia ceramiczna istnieje od blisko trzydziestu lat i może się pochwalić kilkunastoma absolwentami Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni artystycznych, którzy tutaj rozwijali swój talent i stawiali pierwsze kroki w świecie sztuki. Obecnie pracownia ma w swojej ofercie zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W najbliższej przyszłości oferta ta zostanie poszerzona o zajęcia rodzinne, na których rodzice wraz z dziećmi będą mogli miło spędzać czas poznając tajniki warsztatu ceramicznego. Pracownia mieści się w budynku SCKiPGZ przy ulicy Szkolnej 2 w Zabierzowie. Jest wyposażona w profesjonalny piec do wypału ceramiki w temperaturze 1060 st C.
Zajęcia prowadzi artysta plastyk Jadwiga Gajda-Lusina, absolwentka tejże pracowni, a także Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY W SEKRETARIACIE SCKiPGZ

Terminy zajęć:
Poniedziałek 18:00 – 21:00 zajęcia dla dorosłych (max.10 osób)

Środa   18.00 – 21.00 zajęcia dla dorosłych (max.10 osób)
Środa   16:30 – 17:30 zajęcia dla dzieci (max. 15 dzieci)
Sobota 10:00 – 11:00 zajęcia dla dzieci (max. 15dzieci)

11.00 – 12.00 zajęcia dla dzieci (max. 15 dzieci)

12.00 – 13.00 zajęcia dla dzieci (max. 15 dzieci)

13.00 – 14.00 zajęcia dla dzieci z rodzicami (max. 16 osób)
Podział na grupy:
10:00 – 11:00 – dzieci 3 – 7 lat
11:00 – 12:00 – dzieci od 7 lat
12:00 – 13:00   dzieci od 7 lat
13:00 – 14:00 – zajęcia rodzinne – rodzic z dzieckiem

Ceny:
Dzieci: 60zł/mies. – 1h w tygodniu (rodzeństwo po 50zł), 100zł/mies. – 2h w tygodniu, 25zł – zajęcia jednorazowe
Dorośli – 100 zł /miesiąc (3h w tygodniowo), 30zł – zajęcia jednorazowe

Zajęcia rodzinne –  120 zł / miesiąc

Warunkiem udziału w zajęciach jest okazanie dowodu wpłaty prowadzącemu. Wpłat dokonuje się w sekretariacie SCKiPGZ (I piętro).


PRACOWNIA PLASTYCZNA

Pracownia swoja ofertę kieruje do dzieci i młodzieży. Zajęcia plastyczne odbywają się w grupach wiekowych i prowadzone są w oparciu o różne techniki artystyczne i zabawy twórcze pobudzające kreatywność. Swobodna formuła warsztatów sprzyja spontanicznej autokreacji dziecka.
Starsi uczestnicy zajęć nabywają umiejętności w zakresie podstawowych technik plastycznych: malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i witrażu.

Pracownię prowadzi artysta plastyk Urszula Obydzińska.

NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY W SEKRETARIACIE SCKiPGZ (ilość miejsc ograniczona)

Terminy zajęć:
Poniedziałek 16:30 – 18:00 młodzież od lat 12

Środa 16:00 – 17:00 dzieci od 6-8 lat
Środa 17:30 – 18:30 dzieci w wieku 9-11 lat

CENA: 40 zł płatne w formie miesięcznego czesnego.


WARSZTATY FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ

Warsztaty fotografii artystycznej łączą w sobie naukę fotografii technicznej i sztuki fotografii w zakresie estetyki, kompozycji oraz kreacji artystycznej. Aby połączyć naukę z ciekawą zabawą, jaką są warsztaty, teoria jest okrojona do niezbędnego minimum.
Ciekawe, a czasem zabawne sesje fotograficzne tworzą atmosferę klubową, gdzie bez względu na wiek i stopień zaawansowania każdy uczestnik czuje się swobodnie. Elastyczny program zajęć uzupełniany jest licznymi plenerami, nauką historii malarstwa, kinematografii, projekcjami filmów o fotografii oraz wspólnymi wycieczkami na wystawy.
Dotychczasowi uczestnicy „Studia” posiadają bardzo aktywną, zamkniętą grupą na Facebooku – „Fotoklub Nadrudawski”. Oprócz wymiany informacji, organizacji wspólnych plenerów, powstają powoli ciekawe galerie każdego z uczestników.
Zajęcia prowadzi A. Wojtek Dworaczek – artysta, członek Professional Photographers of America od 1988, dziennikarz prowadzący fujiklub.pl, międzynarodowy instruktor fotografii Photo Imaging Education Association i fotograf zawodowy.

Termin:
sobota 10:00 -12.00

Cena:
30 zł / miesiąc

Akademia kreatywności dla przedszkolaków    !!!! POLECAMY!!!!

NOWE ZAJĘCIA W SCKiPGZ

Akademia Kreatywności to zajęcia kreatywno manualne typu „zrób to sam” (DIY). Przy użyciu materiałów recyklingowych (pudełka, butelki, nakrętki, rolki itp.), naturalnych (tzw. dary natury) oraz plastycznych będziemy tworzyć:

  • zabawki
  • pomoce edykacyjne
  • gry
  • przedmioty użytkowe
  • ozdoby

Zajęcia rozwijają: kreatywności, zdolności manualne, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność oraz pracę w grupie.

Zapisy w Sekretariacie SCKiPGZ

ZAPRASZAMY!!!!

Zobacz także...