10-lecie Dolce Vita

Wszystko zaczęło się 22 marca 2012 roku. Tego dnia Pani Helena Moląg zainicjowała spotkanie seniorów z Bolechowic i tym samym zapoczątkowała działalność Klubu Seniora Dolce Vita.

Na początku było 25 osób, Każdy wypełnił ankietę, w której zebrano oczekiwania wszystkich członków i tak bardzo szybko pojawiły się pierwsze wyjazdy, warsztaty i projekty.

28 maja Klub Seniora „Dolce Vita” z Bolechowic obchodził Jubileusz 10-lecia działalności.

Imprezę otworzył występ Wiesława Olka i Franciszka Sendora, którzy zaprezentowali piosenkę, napisaną specjalnie na tą okazję. Potem były pierwsze życzenia, gratulacje, kwiaty, upominki od władz samorządowych gminy Zabierzów, Samorządowego Centrum Kultury i Promocji, strażaków OSP Bolechowice oraz wszystkich klubów seniora z gminy.

Prezes KS „Dolce Vita” Helena Moląg nie kryła wzruszenia i radości. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodoniczący Rady Gminy Henryk Krawczyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Krawczyk, ks. prałat Stanisław Kozieł, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik oraz dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Aleksandra Małek. Całość dopełniły wspaniałe występy artystyczne w wykonaniu jubilatów oraz zespołu CONTRA. Jubileusz zakończyła zabawa taneczna.

Będzie co wspominać…

Możesz również polubić…