Styczeń 15, 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2020

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.   Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane przez...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2020

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ  ...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2020

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu...

Czytaj dalej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2020

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.   Opis zamówienia: Kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika...

Czytaj dalej...
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020

W wyniku wniosku jednego z oferentów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów uzupełnia informacje do zapytania nr 2/2020 :   W pkt. 5 Kryteria oceny oferty: Cena – 70 pkt. Jakość – 10 pkt. doświadczenie we współpracy – 10 pkt. czas realizacji zamówienia liczony od momentu...

Czytaj dalej...