Dzienne archiwum: 13 marca, 2023

PRACA! Nabór na stanowisko Sekretarza Redakcji ,,Znad Rudawy”

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ogłasza  nabór na stanowisko Sekretarza Redakcji lokalnej gazety „Znad Rudawy” I. Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko...