30-lecie Samorządu Terytorialnego w Gminie Zabierzów

Rok 2020 ogłoszony został w Polsce Rokiem Samorządu Terytorialnego. Właśnie w tym czasie przypada 30. rocznica przyjęcia ustawy o samorządzie terytorialnym oraz 30. rocznica pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych. Okres pandemii koronawirusa uniemożliwił zorganizowanie imprezy w roku jubileuszowym, ale udało się tego dokonać 9 października 2021 roku. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu. Podczas mszy świętej został poświęcony sztandar Rady Gminy Zabierzów.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była na hali Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zabierzowie. Impreza rozpoczęła się od powitania gości. W imieniu gospodarzy Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan oraz przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów Henryka Krawczyka, uczynili to prowadząca imprezę Anna Dijuk Bujok i Rafał Sadowski. Uroczystości zgromadziły blisko 200 gości, księży parafii gminy Zabierzów, wójtów gminy Zabierzów wszystkich kadencji, radnych gminy Zabierzów wszystkich VIII kadencji, sołtysów oraz przedstawicieli rad sołeckich, dyrektorów szkół oraz kierowników Urzędu Gminy Zabierzów, przedstawicieli OSP, przedstawicieli klubów sportowych, przyjaciół gminy Zabierzów oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie gminy. Następnie konferansjerzy dokonali krótkiego wstępu na temat historii samorządu terytorialnego. Kolejną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru Rady Gminy Zabierzów przewodniczącemu rady gminy Henrykowi Krawczykowi przez wójt Elżbietę Burtan. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła wójt Elżbieta Burtan oraz przewodniczący rady gminy Henryk Krawczyk. Imprezę uświetniła swoją obecnością Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Bylicy. Po występie na scenie pojawiła się Aleksandra Małek, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, która zaprosiła wszystkich zgromadzonych gości w sentymentalną podróż – chwilę wspomnień, przedstawiając prezentację multimedialną “Gmina Zabierzów na przestrzeni ostatnich 30 lat”. Pokaz slajdów obejmował skład rady gminy na przestrzeni trzech dekad, najważniejsze wydarzenia w danych kadencjach, a także zrealizowane inwestycje. Niestety, nie wszyscy spośród osób które współtworzyły zabierzowski samorząd są nadal wśród nas – pamięć wszystkich którzy odeszli, uczczona została minutą ciszy, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej, która zagrała utwór “Cisza”. Podniosłą i bardzo uroczystą chwilą było wręczenie medali okolicznościowych i dyplomów dla samorządowców gminy Zabierzów. Wręczenia dokonali Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk oraz v-ce przewodniczący,  Andrzej Krawczyk, Wojciech Stępień oraz Tadeusz Brzuchacz w asyście pracowników SCKIPGZ i urzędu  gminy. Podczas wręczania wyczytywane były nazwiska osób nagrodzonych. Następnie została wyświetlona druga część prezentacji multimedialnej.

Po części oficjalnej spotkania był czas na wspólne rozmowy, wspomnienia, refleksje oraz sesję zdjęciową, która na dobre uwieczniła te wyjątkowe chwile. Wzruszeń było co niemiara Od strony artystycznej czas umilał zespół CONTRA pod kierownictwem Anny Dijuk Bujok. Wydarzenie, które miało miejsce, pokazało że praca w samorządzie to odpowiedzialna służba ludziom a za każdym działaniem stoi człowiek. Są to wójtowie, radni, sołtysi, rady sołeckie, a także mieszkańcy, którzy zgłaszają swoje spostrzeżenia, problemy, pomysły. Konstruktywne rozwiązywanie problemów, zaangażowanie, szacunek, wzajemne zrozumienie i zaufanie to podstawa budowania wspólnego dobra w przestrzeni samorządowej. Gmina Zabierzów jest przyjazna mieszkańcom, turystom i inwestorom. Ma świetnie rozwijającą się infrastrukturę techniczną i społeczną na terenie, której stosowane są zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach życia. Egzamin z samorządności gmina Zabierzów zdaje od 30 lat, on ciągle trwa, bo nieustannie pojawiają się nowe wyzwania.

Galeria zdjęć:
http://30-lecie-samorzadu-terytorialnego-w-gminie-zabierzow

Możesz również polubić…