Konkurs plastyczny „Oto zwierz…”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„OTO ZWIERZ”

 

 

Pokaż zwierze, które istnieje obok Ciebie albo w twojej wyobraźni.

Liczymy na Waszą bogatą wyobraźnię!

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród i wyróżnień, wybierze 12 prac /+-/. Wybrane prace stworzą szatę graficzną kalendarza na rok 2021, wydanego przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach promocji „młodych talentów” Gminy Zabierzów oraz Centrum Kultury.

Ostateczna decyzja wyboru prac, które zostaną opublikowane w kalendarzu należy do Organizatora.

 

Cele konkursu:

 •   rozwijanie inwencji twórczej
 •   kształtowanie wyobraźni uczniów
 •   szukanie odpowiednich środków wyrazu
 •   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych
 •   poszerzanie doświadczeń plastycznych
 •   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/.
 2. Prosimy na odwrocie pracy napisać co to za zwierzę /nawet to wymyślone/, nazwij wymyślone przez siebie zwierzę, napisz gdzie mieszka czym się żywi…
 3. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I.
 4. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie.
 5. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt).
 6. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 23 listopada 2020 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

 

OCENA PRAC

 1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

 

 • szkoła podstawowa klasa „0”-I
 • szkoła podstawowa klasa II-III
 • szkoła podstawowa klasa IV-VI
 • szkoła podstawowa klasa VII i VIII

 

 1. Kryteria oceny:

 

 • pomysłowość
 • walory artystyczne
 • samodzielność
 • interpretacja tematu
 • W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

 

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Prosimy nie oprawiać prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Nagrody oraz dyplomy dla Laureatów będą do odbioru w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 31.01.2021 r. Po tym terminie nagrody zostaną przekazane na inny cel.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

Możesz również polubić…