Akcja łańcuchowa – połączmy się na święta

lańcuch 2

Zróbmy najdłuższy łańcuch choinkowy!

Termin zgłoszeń: 11 grudnia 2020

Termin nadsyłania prac: 18 grudnia 2020

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

zaprasza grupy szkolne i przedszkolne do udziału w konkursie

„Akcja łańcuchowa – połączmy się na święta”

 

Wykonaj własnoręcznie łańcuch choinkowy, papierowy, cukrowy, makaronowy… jaki wyobraźnia podpowiada. Zaangażuj swoich kolegów i koleżanki do działania i zmierzcie efekt waszej wspólnej pracy.

 Konkurs adresowany jest do grup szkolnych i przedszkolnych, dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

 W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród, jest wyeksponowanie prac konkursowych – łańcucha świątecznego obok Centrum Kultury, przy ul. Szkolnej 2 w Zabierzowie.

Cele konkursu:

 –   rozwijanie inwencji twórczej

–   kształtowanie wyobraźni uczniów

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   poznawanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną.
 2. Opiekun/nauczyciel grupy zgłasza udział swoich uczniów w konkursie do dnia 11 grudnia 2020 r. Uczniowie wykonują swoją część łańcucha w domu, a opiekun grupy koordynuje ich pracą.
 3. Gotowe elementy łańcucha należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów do 18 grudnia 2020 r.
 4. Prosimy do pracy konkursowej (każdego elementu łańcucha) dołączyć informacje dotyczące grupy: grupa/klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela grupy, numer kontaktowy, ilość osób w grupie.
 5. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie.
 6. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79.
 7. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

OCENA PRAC

 1. Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora SCKiPGZ,  dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami:

– długość łańcucha choinkowego

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

 

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Nagrody oraz dyplomy dla Laureatów będą do odbioru w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 31.01.2021 r. Po tym terminie nagrody zostaną przekazane na inny cel.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Możesz również polubić…