Albumy rodzinne – nowy konkurs

Zapraszamy mieszkańców  gminy Zabierzów do udziału w konkursie „Albumy rodzinne – turbodoładowanie”. Zdjęcia, rysunki, anegdotki, bileciki, paragony, widokówki… Wszystko to ma jedną wspólną cechę. Rozbudzają ciekawość i przywołują wspomnienia. Dokumentowanie przemijających chwil, może być świetną zabawą  dla całej rodziny. Wspólne tworzenie a potem wracanie do albumów, które są nie tylko fotograficzne to także sposób na wzmacnianie poczucia pewności siebie u dzieci i relacji w rodzinie. Czekamy na Wasze albumy rodzinne, wspomnienia z wakacji, wycieczek a może historie związane z czasem pandemii. Wybór należy do Was. Najciekawsze, najbardziej kreatywne i piękne opowieści fotograficzno-plastyczne zostaną nagrodzone.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Zabierzów.
 2.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie albumu rodzinnego, który będzie zawierał zarówno zdjęcia, jak rysunki, dopiski a w efekcie będzie stanowił opowieść stworzoną za pomocą różnorodnych elementów które są związane z opowiadaną historią.
 3. Celem konkursu jest:
 • propagowanie do tworzenia albumów w „starym stylu”, zwrócenie uwagi na wartość wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym a także zwiększenie świadomości dotyczącej budowania relacji i więzi rodzinnych jako bardzo ważnego elementu wpływającego na poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży.
 • Motywowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy na temat swojej rodziny
 • Rozwijanie estetyki i umiejętności artystycznych.

ZASADY TECHNICZNE:

 1. Album tworzony jest w wersji analogowej (segregator, tradycyjny album, zeszyt)
 2. Album musi zawierać min. 10 stron ze zdjęciami, rysunkami, dopiskami i dowolnymi elementami, które mają na celu uzupełnić opowieść i przywołać dodatkowe wspomnienia.
 3. Całość pracy nie może przekraczać 15 stron.
 4. Dopuszczalne formaty albumu: A5, A4, A3

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC:

 1. Prace odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem należy dostarczyć na adres Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
 2. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów w terminie do dnia 31.08.2020 r.

Prace należy opatrzyć dopiskiem: Konkurs „Albumy rodzinne – turbodoładowanie”

Każda praca powinna zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, adres e-mail do rodzica/opiekuna.

POZOSTAŁE ZASADY KONKURSU:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie lub grupowo (rodzinnie).
 3. Autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę (albo indywidualnie albo jako rodzina)
 4. Walory estetyczne albumu (ozdoby, ramki, efekty specjalne) będą miały wpływ na ocenę.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Radzanowo www.radzanowo.pl w terminie do dnia 30 września 2020 r.
 6. Po zakończeniu konkursu prace będą zwracane.

OCENA I NAGRODY

 1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców oraz wyróżnionych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  – oryginalność pomysłu,
  – nawiązanie do tradycji,
  – dobór materiałów,
  – staranność wykonania,
  – zgodność z wymogami regulaminu.
 2. Ocena prac zostanie dokonana w oparciu o kategorie wiekowe:

kat I dzieci do lat 9

kat II dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat

kat III młodzież w wieku 15-18 lat

kat IV prace grupowe – rodzinne

 

 1. Autorom 3 najciekawszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo również do przyznania wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
  2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
  3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji na stronie internetowej organizatora, facebook’u, Instagramie orazw mediach.

 

albumy plakat

 

 

Możesz również polubić…