Bądź EKOlogiczny – konkurs plastyczny

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

Wiele się dziś mówi o ekologii, o życiu w świadomości, o dbaniu o naturę i o własne zdrowie. Często kojarzy nam się to wszystko z ogromnymi zmianami w życiu, których nie możemy lub wręcz nie chcemy dokonywać, bo są niewygodne. Jednak jest wiele sytuacji w życiu codziennym, które można zmienić bez wysiłku i być przy tym eko. Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie ekologicznych rozwiązań, codziennych praktyk, zachowań, które każdy z nas z łatwością może wprowadzić do swoich codziennych zwyczajów. Czysty świat zaczyna się w każdym domu!

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

Cele konkursu:

–  propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych

 –   rozwijanie inwencji twórczej

 –  kształtowanie wyobraźni uczniów

–   szukanie odpowiednich środków wyrazu

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/
 • Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-III
 • Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 • Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 • Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 • Termin nadsyłania prac upływa 13 kwietnia 2022 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, portalu społecznościowym FB SCKiPGZ oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 23 kwietnia podczas Targów ekologicznych na Rynku w Zabierzowie.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i VIII 

Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

 • Prace nie będą zwracane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz eksponowania na wystawach.
 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Prosimy nie oprawiać prac.
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z  wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…