BAJKOGRANIE

XII Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie”

Regulamin

 1. Cele przeglądu:
 2. przybliżenie dzieciom utworów klasyków literatury dziecięcej,
 3. rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci,
 4. pobudzanie wyobraźni, emocji, fantazji,
 5. wdrażanie dzieci do pracy w zespole poprzez twórczą zabawę,
 6. Organizator:

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

 • Czas i miejsce:

Przegląd odbędzie się 17.05.2023 r. w Sali Widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów, rozpoczęcie: godz. 10:00

 • Warunki uczestnictwa:
 • Przegląd ma charakter konkursowy.
 • Adresatami przedsięwzięcia są dzieci w wieku od 4 do 7 lat, z terenu Gminy Zabierzów.
 • Przegląd przewiduje występy artystyczne w dwóch grupach – wykonawcy indywidualni oraz zespoły, z podziałem na kategorie wiekowe (4-5 lat, 6-7 lat). W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w kategoriach wiekowych.
 • W przypadku zespołów ilość aktorów występujących na scenie nie powinna przekraczać 25 osób.
 • Przewidywany czas występu wynosi maksymalnie 10 minut dla grup i 5 minut dla indywidualnych wykonawców.
 • Dowolność w zakresie tematycznym repertuaru.
 • Ocenie Jury podlegać będzie: dobór repertuaru, sposób adaptacji inscenizacji, dobór rekwizytów, kostiumy, choreografia, inwencja twórcza.
 • Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście bądź drogą elektroniczną do SCKiPGZ do 8.05.2023 r., e-mail: sck.konkursy@gmail.com, jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Przeglądzie.
 • Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocyjne Organizatora.

 • Nagrody:

3 finalistów zaprezentuje swój występ na scenie podczas Dni Gminy Zabierzów na Rynku
w Zabierzowie dnia 18.06.2023 r.

Laureaci przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy zarówno indywidualni jak i grupowi, biorący udział w Przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia.

KARTA ZGŁOSZEŃ:

https://sckipgz.zabierzow.org.pl/wp/wp-content/uploads/karta-zgloszenia-bajkogranie-2023.docx.pdf
https://sckipgz.zabierzow.org.pl/wp/wp-content/uploads/karta-zgloszenia-bajkogranie-2023.docx

Możesz również polubić…