Bardzo Młoda Kultura w gminie Zabierzów

Jak odciągnąć młodzież od tabletów, gier i zaangażować w twórcze działanie społeczne? Wydaje się to bardzo trudne i większość już nawet nie próbuje, ale Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów lubi wyzwania i wierzy w młodzież, ich kreatywność i energię. W wakacje napisaliśmy wniosek i zgłosiliśmy go w konkursie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. We wrześniu otrzymaliśmy fantastyczną wiadomość. Z naszym planem dostaliśmy się do grona 7 wyróżnionych projektów, co oznaczało wsparcie merytoryczne, finansowe  ale i także sporo pracy.  Na szczęście jednym z wymogów konkursu było nawiązanie współpracy z nauczycielem, a co za tym idzie ze szkołą, więc wspólnie z panią Agnieszką Pokrywką i z dużym wsparciem SP im. Tadeusza Kościuszki w Brzeziu zakasaliśmy rękawy i szybko zabraliśmy się do działania.

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Zakłada współpracę między  różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Program ma budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.

„Impro-wizu-jemy Kulturę” wraz z grupą uczniów klasy VIII i VII SP w Brzeziu. Do projektu zgłosiło się ponad 20 osób. Za nami pierwsze spotkania warsztatowe i inspiracyjne, w trakcie których wspólnie tworzymy wizje, przekuwamy marzenia w cel, aby już 27 października stały się one realnym wydarzeniem. Co to będzie? Zapraszamy do uważnego śledzenia profilu na FB, gdzie na bieżąco pojawiają się relacje z postępów w pracy.

 

71496590_111612820245862_7852898314012852224_o 75429467_128494241891053_4476492478152704000_o

impro2

 

Możesz również polubić…