Bolechowice w kalejdoskopie życia

Bolechowice w kalejdoskopie życia to projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.
Celem głównym projektu jest wzrost integracji mieszkańców Bolechowic wokół historii, tradycji i dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego wsi, co przełoży się na budowanie postawy współodpowiedzialności za rozwój Bolechowic.
Inicjatywa realizowana jest przez Klub Seniora „Dolce Vita” z Bolechowic zakłada stworzenie m.in. kawiarenki społecznej – miejsca spotkań dla mieszkańców, w których odbywać się będą rożne aktywności – spotkania tematyczne, warsztaty itp. Ponadto zostanie stworzona wystawa pt. „Kalejdoskop czasu”, współtworzona przez mieszkańców wsi.
Otwarcie wystawy zaplanowano na 18 listopada 2018 r. /Godz. 13:00, Wikarówka ul. Kościelna 1, Bolechowice/.

w kalejdoskopie czasu

Możesz również polubić…