CYWILIZACJA – plenerowe rzeźby Michała Batkiewicza