Mężczyzna Idealny

21 20 19 17 16 13 11 9 8 7 4 3 2 1