Spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie na Rynku

40 39 38 37 36 35 27 30 31 32 33 34 26 25 24 23 22 21