Uroczystość 75–lecia pacyfikacji Radwanowic

00 33 51 46 45 41 40 36 35 32 30 26 22 19 18