„Całe życie dla ojczyzny po to… by potem zginąć oskarżony o patriotyzm”

119 1431461471104 124 125 126 150 151 154 156 157 158 161 178 184 181 191 179W dniu 15 sierpnia, w ramach obchodów Święta Nielepic z inicjatywy sołtysa Stanisława Dama została odsłonięta pamiątkowa tablica ku czci Rotmistrza Witolda Pileckiego. W raz z jej odsłonięciem oddano do użytku Park jego imienia. Cała uroczystość rozpoczęła się oficjalnie wejściem 16 Batalionu Powietrzno – Desantowego pod dowództwem kapitana Marcina Pęcaka w takt marsza wykonanego przez Gminną Orkiestrę Dętą z Zabierzowa pod batutą kapelmistrza Józefa Bylicy. Następnie Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan w towarzystwie Starosty Powiatu Krakowskiego Józefa Krzyworzeki, Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów Marii Kwaśnik oraz Sołtysa Stanisława Dama dokonała odsłonięcia tablicy i złożyła wiązanki kwiatów. Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie obelisku przez księdza Mirosława Cupka z Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie i odmówienie krótkiej modlitwy za wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę. W chwilę potem nastąpiły przemówienia Wójt Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów Marii Kwaśnik, Starosty Powiatu Krakowskiego Józefa Krzyworzeki oraz w imieniu Zofii Pileckiej córki Rotmistrza Witolda Pileckiego zabrała głos Pani Małgorzata Janiec Przewodnicząca Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po wspaniałych przemówieniach, które przypomniały sylwetkę Rotmistrza Witolda Pileckiego jego dokonania i męczeńską śmierć rozpoczął się Apel Oręża Polskiego, prowadzony przez kapitana Karola Krajewskiego, zakończony salwami 16 Batalionu Powietrzno – Desantowego

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas, której wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielepicach ze spektaklem słowno-muzycznym, który przygotowała Elżbieta Kokosińska oraz Aneta Krzysztof. Następnie wystąpił Klub Seniora z Nielepic wspomagany przez pracowników Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów pod kierownictwem Elżbiety Mazur, która napisała śpiewogrę wykonywaną przez chór. Bardzo pięknie zaśpiewała piosenkę o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim Agnieszka Sioła absolwentka Szkoły Podstawowej w Nielepicach. Na zakończenie występów głos zabrał Sołtys Nielepic Stanisław Dam, który podziękował wszystkim przybyłym gościom i wszystkim dzięki, którym można było zrealizować tę piękną inicjatywę. Goście zostali zaproszeni przez młodzież ze Szkoły Podstawowej z Nielepic do wspólnego poloneza, po którym rozpoczęto część nieoficjalną czyli zabawę taneczną oraz biesiadę.

Gratulujemy pomysłu i realizacji Sołtysowi Nielepic Stanisławowi Damowi oraz Samorządowemu Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów za przygotowanie uroczystości.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli to przedsięwzięcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, Kraków Airport, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie oraz Zakładowi Kamieniarskiemu S. Grzegorczyk.

Możesz również polubić…