Kategoria: Projekty

Doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Operacja polegała na doposażeniu infrastruktury technicznej w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.  Zamierzeniem wnioskodawcy było stworzenie ogólnodostępnego niekomercyjnego miejsca z którego będą mogli korzystać przedstawiciele amatorskiego ruchu artystycznego. Ponadto celem był zakup takiego...

„Regionalna Kuźnia Smaków – zaplecze kuchenne w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów”

  Operacja pn. „Regionalna Kuźnia Smaków – zaplecze kuchenne w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów”, polega na zaadaptowaniu pomieszczeń położonych na parterze w budynku Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 2 w Zabierzowie. Zamierzeniem zabierzowskiej Instytucji Kultury jest stworzenie ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca spotkań mieszkańców...

Informator Seniora Gminy Zabierzów

Niniejsza publikacja zastała zainicjowana i przygotowana przez seniorów z Bolechowic – uczestników projektu pt. „Seniorzy Liderem Zmiany” realizowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych, finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. INFORMATOR_seniora_[web]

Bolechowice w kalejdoskopie życia

Bolechowice w kalejdoskopie życia to projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Celem głównym projektu jest wzrost integracji mieszkańców Bolechowic wokół historii, tradycji i dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego wsi, co przełoży się na budowanie postawy współodpowiedzialności za rozwój Bolechowic. Inicjatywa...

ZMYŚLny Teatr dla Tyciutkich

Głównym celem inicjatywy jest stworzenie instalacji teatralnej oraz cyklu 3 warsztatów teatralno-animacyjnych skierowanych do dzieci w wieku od 1 do 4 lat. Chcemy poprzez działania teatralne i metody zaczerpnięte z różnych form arteterapii, oddziaływać wszechstronnie na rozwój dzieci w tym wieku. Wybrane formy oddziaływań będą...

ETNOgranie na Tropie Tradycji

NA TROPIE KULTURY – Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 ➡️➡️➡️ ETNOGRANIE – na tropie tradycji ➡️➡️➡️ Projekt stawia nacisk na kulturę ludową- poszukiwanie folkloru gminy Zabierzów. Projekt w innowacyjny sposób przybliża dziedzictwo kulturowe gminy, w formie...

Klub Rodzica w Rząsce

➡️?Prezentujemy Lokalne Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców naszej gminy ➡️➡️➡️ KLUB RODZICA W RZĄSCE Potrzeba społeczno- kulturalna jaką realizacja projektu zaspokoi to integracja rdzennych i napływowych mieszkańców. W miejscowości Rząska nie są realizowane żadne inicjatywy podczas których mieszkańcy mogą się spotkać. W ramach projektu przewidziane są artystyczne...

Ogłoszenie wyników KONKURSU

Inicjatywy kulturalne mieszkańców wybrane ! Laureatom gratulujemy. Już wkrótce, pojawią się warsztaty i ciekawe spotkania w Sołectwach Naszej Gminy? ⏩ ETNOgra ⏩ Klub rodzica ⏩ Integracyjne działania w Kawiarence Społecznej ⏩ Zmyślny Teatr dla Tyciutkich ⏩ Gra terenowa tropem odkywców, Koncert przy Delfinach Inicjatywy są...

Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zabierzów.   Samorządowe Centrum Kultury jako jedna z 50 Instytucji Kultury w całej Polsce ralizuje od lutego br. program Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań...