Centrum Kultury w Kleszczowie

Filia Centrum Kultury w Kleszczowie

Opłat za zajęcia można dokonywać w siedzibie Centrum Kultury w Zabierzowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy lub przelewem na nr konta: Krakowski Bank Spółdzielczy 46 85910007 0030 0000 0462 0001. W tytule przelewu musi być podane: Kleszczów/imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zajęć/ miesiąc, za który wpłata jest wnoszona.