Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zabierzów.
 
Samorządowe Centrum Kultury jako jedna z 50 Instytucji Kultury w całej Polsce ralizuje od lutego br. program Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. / źródło: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck//

Jak wspomniano pierwszy etap to przeprowadzenie diagnozy. Badania diagnostyczne prowadzone były w siedmiu miejscowościach gminy Zabierzów: Bolechowicach, Aleksandrowicach, Balicach, Rudawie, Zabierzowie, Brzoskwini, Rząsce. Ponadto podczas wydarzeń organizowanych przez SCKiPGZ mieszkańcy gminy wypełnili ankiety. Badania diagnostyczne prowadzon były przez badaczy z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. W wyniku przeprowadzonej diagnozy badacze sporządzili raport.  Dokument do pobrania SCKiPGZ pod adresem: https://sckipgz.zabierzow.org.pl/projekt-na-tropie-kultury/.
Zakończeniem I etapu projektu pn. „Na Tropie Kultury”, było ogłoszenie konkursu na Inicjatywę . Dokumenty konkursowe dostępne są pod adresem: https://sckipgz.zabierzow.org.pl/projekt-na-tropie-kultury/.
W trybie konkursowym wybrane zostało do realizacji 5 Inicjatyw.
logotypy poprawne

Możesz również polubić…