„E-włączenie seniorów” – Fundacja Mapa Pasji poszerza cyfrowy świat seniorów.

W okresie pandemii COVID-19 e-wykluczenie seniorów stało się problemem szczególnie ważnym. Badania pokazują, że 60% osób w wieku 65+ nigdy nie korzystało z Internetu (Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego -Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2018 r.)

Fundacja Mapa Pasji zaprosiła m.in naszych seniorów do projektu, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i jego skutkom wśród osób starszych.

Edukacja cyfrowa dla seniorów to warsztaty z tabletami i smartfonami, które dały praktyczne umiejętności obsługi tych urządzeń ze szczególnym naciskiem na komunikację i korzystanie z e-usług. W 6 gminach zostanie także wypracowany i wdrożony program cyfrowego wolontariatu senioralnego adresowanego do seniorów/ek. W kolejnych 6 gminach seniorzy/ki i instytucje wypracują gminne programy dostosowania usług publicznych do potrzeb osób starszych.

Wszyscy uczestnicy/czki zrealizują własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

W projekcie uczestniczą seniorzy/rki z 12 gmin wiejskich i z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców). W ramach Akademii Aktywnego Seniora szkoli się 20 rzeczników senioralnych, a wśród nich nasi reprezentanci.

Henryka Bała oraz Andrzej Karcz reprezentowali Gminną Radę Seniorów w trakcie wizyty studyjnej w Miechowie, która miała miejsce na początku października. Już wkrótce podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z zainteresowanymi seniorami naszej gminy.

Tekst Katarzyna Mroczek

Możesz również polubić…