Eliminacje gminne do 66 OKR w formie on-line.

Gminny Konkurs Recytatorski
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów postanawia  przeprowadzić eliminacje gminne do 66 OKR w formie on-line.
Nagranie ze swoją recytacją lub piosenką (w przypadku Turnieju Poezji Śpiewanej) należy przesłać (najlepiej WeTransferem)
na adres sck.konkursy@gmail.com lub dostarczyć na nośniku pamięci do budynku SCKIPGZ ul. Szkolna 2 w Zabierzowie, w terminie do 31 marca 2021r.
Nagranie powinno być na jasnym tle, w przypadku używania telefonu komórkowego-ustawienie w poziomie.

Pomimo przeciwności, zachęcamy serdecznie zgłoszonych już pisemnie uczestników do udziału w formie on-line.

Możesz również polubić…