Foto-tropem po Gminie Zabierzów

Poznaj Gminę Zabierzów i baw się z nami w Turystyczny Piątek!

Zapraszamy do udziału w quizie pt. „Foto-tropem po Gminie Zabierzów” opracowanym przez Gminne Centrum Informacji Turystycznej. Na naszym profilu będą się pojawiały pytania i zagadki dotyczące różnych atrakcji naszej gminy. Dla najbardziej spostrzegawczych, którzy udzielą trafnych odpowiedzi czekają drobne upominki.

Kogo przedstawia zdjęcie i gdzie się znajduje?


Odpowiedzi należy wysyłać na adres e-mail: gcit@sckipgz.pl, w treści wpisując dane: imię i nazwisko uczestnika oraz poprawną odpowiedź.
Regulamin dostępny na stronie https://sckipgz.zabierzow.org.pl/

Regulamin

 1. Organizatorem Quizu turystycznego pt. „Foto-tropem po Gminie Zabierzów” jest Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, filia Rudawa, Rynek 4, 32-064 Rudawa.
 2. Celem Quizu jest promocja i edukacja o walorach turystycznych Gminy Zabierzów oraz proponowanie ciekawych destylacji  turystycznych.
 3. Quiz ma charakter cykliczny i otwarty, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Quizie jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania zadane przez Organizatora. Pytania zamieszczane będą na profilu facebookowym Sckipgz. Odpowiedzi należy wysyłać na adres e-mail: gcit@sckipgz.pl, w treści wpisując dane: imię i nazwisko uczestnika oraz poprawną odpowiedź.
 5. Pojawienie się postu Organizatora z Quizem oznacza moment rozpoczęcia oczekiwania Organizatora na udzielanie przez Uczestników odpowiedzi na pytania Quizowe.
 6. Pojawienie się postu Organizatora z podaną prawidłową odpowiedzią na pytanie Quizowe jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania odpowiedzi.
 7. Trzech Uczestników, którzy jako pierwsi udzielą prawidłowej odpowiedzi otrzymają upominek. Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na profilu facebookowym. Zwycięzcy każdego Quizu zostaną powiadomieni o terminie odbioru upominku drogą e-mailową. Upominki będą wręczane osobiście w Rudawskim Centrum Kultury, Rynek 4, 32-064 Rudawa.
 8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, na wykorzystywanie danych osobowych Uczestników Quizu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Quizu, w tym publikowanie wyników oraz zdjęć z Quizu na stronach internetowych organizatora i profilu facebookowym Sckipgz.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator Quizu.
 11. Dodatkowe informacje na temat Quizu będą udzielane w Rudawskim Centrum Kultury oraz pod adresem e-mailowym awisniewska@sckipgz.pl

Możesz również polubić…