I Gminny Konkurs Historyczny pt. Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę – Witold Pilecki, zapomniany bohater

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie oraz Stanisław Dam sołtys wsi Nielepice i Radny Gminy Zabierzów są organizatorami I Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej pt. Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę – Witold Pilecki, zapomniany bohater.  

Przesłaniem naszego konkursu jest popularyzacja osoby pułkownika Witolda Pileckiego jako polskiego bohatera narodowego. Mamy nadzieję, że oprócz zdobytej wiedzy, udział w konkursie obudzi w młodym człowieku poczucie dumy narodowej oraz więzi z historią, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny.

Czujemy się zaszczyceni, że Nasze przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym; Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu im.rtm.Witolda Pileckiego Pana Witolda Stankowskiego, Muzeum Armii Krajowej, Instytutu Pamięci Narodowej Pana. Patronaty Honorowe znacznie podnoszą rangę wydarzenia zapisując się w pamięci uczestników konkursu.

Do Jury zaproszeni zostali Pan Mirosław Krzyszkowski- reżyser filmu “Pilecki”, współautor książki “Pilecki-śladami mojego Taty”, Pan Paweł Miłobędzki, nauczyciel historii, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeziu oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach, nauczyciel historii Pan Andrzej Wszołek.

Konkurs składa się z dwóch części; plastycznej oraz testu wiedzy.

Część plastyczna konkursu skierowana jest do uczniów klas VI szkół podstawowych Gminy Zabierzów. Uczniowie konkursu mieli za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej obrazującej życie i działalność pułkownika Witolda Pileckiego. Do Konkursu plastycznego zgłosiło się sześć szkół z terenu Gminy Zabierzów. Otrzymaliśmy prace uczniów szkół w; Rudawie, Balicach, Zabierzowie, Rząsce, Kobylanach oraz Nielepicach. Łącznie ocenie podlegać będzie 38 prac.

Konkurs wiedzy, który kierowany jest do uczniów Szkół Gimnazjalnych z terenu Gminy składa się z dwóch etapów. Eliminacje konkursowe na etapie szkolnym odbyły się dnia 10 maja i miały formę testową. Etap gminny połączony z uroczystym finałem  przeprowadzony zostanie w formie turnieju wiedzy dnia 24 maja 2016 roku. Na uroczystości zaproszonych zostało wielu zacnych gości, na których przybycie jako organizatorzy liczymy.

Nie zabraknie części artystycznej w której wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielepicach ze spektaklem słowno-muzycznym przygotowanym przez Panią Elżbietę Łęską- Kokosińską.

Wydarzenie zwieńczy wizyta w Parku pułkownika Witolda Pileckiego w Nielepicach, gdzie pod  jego pomnikiem  złożone zostaną kwiaty.

Uroczystości finałowe odbędą się na sali balowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, element dekoracji sali stanowiły będą prace uczestników części plastycznej konkursu. Zwycięzcy poszczególnych etapów otrzymają dyplomy oraz ciekawe nagrody.

Możesz również polubić…