III Gminny Konkurs Historyczny

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie, Rada Sołecka Nielepic oraz Stanisław Dam, radny gminy Zabierzów, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych z terenu gminy Zabierzów, do udziału w III Gminnym Konkursie Historycznym pt. Ta, co nie zginęła – 100 lat Niepodległej Polski.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. Forma plastyczna dla klas V i VI szkół podstawowych
2. Stworzenie prezentacji multimedialnej (MS PowerPoint) dla uczniów klas VII i uczniów klas gimnazjalnych.

Celem konkursu jest pogłębienie i utrwalenie wśród młodego pokolenia wiedzy historycznej o rozbiorach Polski i walkach wolnościowych w latach 1772 – 1918, kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej oraz propagowanie wśród młodzieży takich wartości jak: wolność, niepodległość, odwaga, miłość do ojczyzny i bohaterstwo. Zachęcamy uczniów do wyrażania swych zainteresowań, wiedzy i emocji poprzez twórczość plastyczną i tworzenie prezentacji multimedialnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły udziału w konkursie określa Regulamin: 

Regulamin dla klas V i VI
Regulamin dla klas VII i klas gimnazjalnych

Możesz również polubić…