INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 26.11.2018 r. w sprawie kompleksowej usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Analiza przedłożonych ofert prowadzi do wniosku, że żaden z Oferentów nie dopełnił całokształtu warunków przewidzianych w zapytaniu ofertowym, ta okoliczność stanowi przesłankę stanowiącą o konieczności ponowienia przedmiotowego zapytania ofertowego, co zostanie dokonane niezwłocznie.

Możesz również polubić…