Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Senioraliów oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 16-18 czerwca 2023 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów

2. Opis zamówienia:

 • Scena, o wymiarach podestu, spełniająca wymogi riderów technicznych, scena nie może być mobilna,
 • podesty przygotowany na scenie, o wymiarach i specyfikacji spełniających założenia załączonych riderów technicznych,
 • dwa telebimy, ekran LED zamontowany centralnie z tyłu sceny oraz drugi ustawiony w wyznaczonym miejscu przez Organizatorów o odpowiednich wymiarach dostosowanych do infrastruktury (rozmiar co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel),
 • realizacja wizualna programu scenicznego na żywo, realizacja programu imprezy poza sceną na żywo, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimach,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Kasia Wilk, Baranovski, Andrzej Piaseczny (17.06.2023 r.) oraz Cleo (18.06.2023 r.),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (11 miktoportów),
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych zespołów: Kasia Wilk, Baranovski, Andrzej Piaseczny (17.06.2023 r.) oraz Cleo (18.06.2023 r.), (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania),
 • Gotowość sceniczna:

– w dniu 16.06.2023 r. – Senioralia – godz. 15.00, zakończenie 16.06.2023 r. ok. godz. 24.00.

– w dniu 17.06.2023 r. – Dni Gminy Zabierzów – godz. 8.00, zakończenie 18.06.2023 r. ok. godz. 2.00.

– w dniu 18.06.2023 r. – Dni Gminy Zabierzów – godz. 12.00, zakończenie 18.06.2023 r. godz. 24.00.

Godzinny mogą ulec zmianie.

 • Zapewnienie agregatu prądotwórczego do obsługi całego zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: 16-18.06.2023 r.

4. W dniu 5.04.2023 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 14.04.2023 r. do godz. 12:00 otrzymano oferty:

– MMM Technika Sceniczna, Krężna 4, 97-371  Krężna

– Express Efekt Andrzej Dressler, ul. Kol. Ameryka 30, 42-690 Wojska

– SZOK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20 a, 31-553 Kraków

– Estrada Rybnicka Sp. Z o.o., ul. Samotna 7, 44-251 Rybnik

– Agencja Koncertowo-Impresaryjna Voyager, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 10/2023 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Senioraliów oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 16-18 czerwca 2023 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Koncertowo-Impresaryjna Voyager, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

Możesz również polubić…