Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady na Wspólne kolędowanie na Rynku w Zabierzowie w dniu 21 grudnia 2015 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×8 m, wysokość 5 m. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
  • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
  • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

3. W dniu 5 listopada 2015 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

4. W terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. uzyskano jedną ofertę:

  • Restauracja Zamkowa SC. Grzegorz Baster Joanna Baster, Tenczynek ul. Tenczyńska 45, 32-067 Tenczynek

5. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 10/2015 na zadanie pn.: wynajem i montaż estrady na Wspólne kolędowanie na Rynku w Zabierzowie w dniu 21 grudnia 2015 r. wybrano ofertę złożoną przez:

Restauracja Zamkowa SC. Grzegorz Baster Joanna Baster, Tenczynek ul. Tenczyńska 45, 32-067 Tenczynek

Możesz również polubić…