Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/2016

  1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady na Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie w dniu 29 maja 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
  1. Opis zamówienia:

– scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 80 cm.

– poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,

– boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,

– scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

  1. Termin realizacji zamówienia: 29 maja 2016 r.
  2. W dniu 14.04.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
  3. W terminie do dnia 6.05.2016 r. otrzymano oferty:

– Art. Solutions Łukasz Kiełczewski, Łomianki Dolne, ul. Zielonej Łąki 9, 05-092 Łomianki

– Firma Kulturalno-Rozrywkowa „ARBAS” Arkadiusz Greloch, ul. Rybacka 20a/27 12-200 Pisz

– EVENT SERWIS Daniel Rajca, Grodkowiece 73, 32-015 Kłaj

– Restauracja Zamkowa s.c. Grzegorz Baster, Joanna Baster, ul. Tenczyńska 45, 32-067 Tenczynek

– Marcin Cupiał Creative Group 303, ul. Ogrodowa 15/53 32-800 Brzesko

– SOUNDLIGHT Marek Połczyński, Bydgoszcz ul. Fordońska 353

– Agencja Koncertowo-Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1 41-902 Bytom

– Strategia FM Agnieszka Bednarczyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa

– Dobre Strony Michał Bielecki, Morawian 39a/1 20-828 Lublin

– MMM Technika Sceniczna, Krężna 4 97-371 Wola Krzysztoporska

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 10/2016 na zadanie pn.: wynajem i montaż estrady na Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie w dniu 29 maja 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów wybrano ofertę złożoną przez:

SOUNDLIGHT Marek Połczyński, Bydgoszcz ul. Fordońska 353

Możesz również polubić…