Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/2018

  1. Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas XVIII Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 14-15 lipca 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Gmina Zabierzów.

 

  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo (do 3,5 %), napoje gorące (herbata, kawa);

b) zapewnienia stoisk handlowych z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) na minimum 200 osób;

d) przygotowanie 4 parasoli;

e) zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków /do wyboru: karczek, kaszanka, filet z kurczaka; frytki/pieczone ziemniaki i dodatki, napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy.

f) zapewnienia dodatkowych 100 posiłków /kiełbasa z grilla oraz napój/, liczba wydanych posiłków będzie opłacona przez organizatora i rozliczona na podstawie rachunku lub faktury VAT;

g) zapłaty 2 000 zł /dwa tysiące złotych/ za wynajem miejsca pod stoiska handlowe;

h) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

i) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.

j) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

k) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

l) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

m) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

n) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 14-15 lipca 2018 r.

 

  1. W dniu 11.06.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 26.06.2018 r. otrzymano oferty:

– Profesjonalna Organizacja i Obsługa Imprez „X-Music” Karol Chodacki, ul. Żaczków 2, 32-566 Alwernia

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 10/2018 na zadanie pt.: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas XVIII Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 14-15 lipca 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Gmina Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Profesjonalna Organizacja i Obsługa Imprez „X-Music” Karol Chodacki, ul. Żaczków 2, 32-566 Alwernia

Możesz również polubić…