Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, wynajem, montaż i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących, obsługa techniczna oraz wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego podczas Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2022 r., miejsce imprezy – Brzezie, boisko sportowe.

2. Opis zamówienia:

 • scena o wymiarach podestu przynajmniej 10×8 m, scena nie może być mobilna,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • telebimy zamontowane zgodnie z riderem technicznym zespołu Future Folk na scenie oraz jeden dodatkowy telebim wolnostojący umieszczony w miejscu wyznaczonym przez Organizatora,
 • realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimie,
 • nagłośnienie imprezy oraz oświetlenie uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu Future Folk,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, zespołów ludowych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (dostępność min. 4 mikroportów),
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
 • gotowość sceniczna do ustalenia przed wydarzeniem,
 • wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego do własnych potrzeb,
 • zapytanie może być realizowane częściowo.

3. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2022 r.

4. W dniu 13.07.2022 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 26.07.2022 r. otrzymano oferty:

– MMM Technika Sceniczna, Krężna 4, 97-371  Krężna

– Grupa PARTNER Biuro Obsługi Imprez Paweł Sekuła, ul. Obrońców Helu 24A, 30-395 Kraków

– Agencja Koncertowo-Impresaryjna Voyager Dariusz Szaganiec, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 11/2022 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, wynajem, montaż i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących, obsługa techniczna oraz wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego podczas Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2022 r., miejsce imprezy – Brzezie, boisko sportowe, wybrano ofertę złożoną przez:

MMM Technika Sceniczna, Krężna 4, 97-371  Krężna

Możesz również polubić…