Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:

Wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 21-23 grudnia 2015 r. Miejsce – Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • Dostarczenia 15 jednakowych domków drewnianych i montaż na teren wydarzenia w terminie do 20 grudnia 2015 r.,
  • Opis domków: domki powinny być zamykane, wymiary domku min. 250 cm x 200 cm; materiał: drewno, pokrycie dachowe: dach szczelnie pokryty blachą dachówkową, dachówką lub pokryty gontem; zabezpieczający towar przed opadami atmosferycznymi; charakterystyka domku: ściany domku wykonane z listew drewnianych panelowych o minimalnej grubości 1,2 cm, lady sprzedażowe otwierane z minimum jednej strony, drzwi zamykane na klucz od wewnątrz i z zewnątrz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.
  • Demontaż i transport domków po zakończeniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego
  • Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

3. W dniu 5 listopada 2015 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

4. W terminie do dnia 26 listopada 2015 r. uzyskano poniższe oferty:

  • P.P.H.U. „DROMADER” Aneta Chrzan, ul. Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy
  • Karczma Rohatyna Sp. z o.o., Cholerzyn 361, 32-060 Liszki

5. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 11/2015 na zadanie pn.: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy wybrano ofertę złożoną przez:

Karczma Rohatyna Sp. z o.o., Cholerzyn 361, 32-060 Liszki.

Możesz również polubić…