Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/2018

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących, wynajem oraz obsługa dwóch telebimów podczas XVIII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach w dniach 14-15 lipca 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Gmina Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena oraz podesty spełniające wymogi zawarte w riderze zespołu VIRGIN, scena nie może być mobilna,
 • scena powinna posiadać dodatkowy wybieg (min. 2 x 4 m),
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, zabezpieczające przed deszczem i wiatrem, wysłonięte czarną siatką,
 • scena musi posiadać schody z określonych w riderze stron
 • scena musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: VIRGIN ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym zespołów,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów: VIRGIN ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ).
 • Dostarczenie, montaż, obsługa i demontaż dwóch ekranów o rozmiarze co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel;
 • Realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimie,

 

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 14-15 lipca 2018 r.
 1. W dniu 11.06.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
 1. W terminie do dnia 26.06.2018 r. do godz. 15:00 otrzymano oferty:

– VOYAGER-TRANS S.J – Dariusz Szaganiec, Wojciech Major, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

– Light-Tech P.U.H. s.c. M.Maksymiuk, J.Jaworski, ul. Zemborzycka 116C, 20-445 Lublin

– LIZON PRODUCTION Janusz Lizoń, ul. Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie

– Estrada Rybnicka sp. z o.o., ul. Wolna 242, 44-251 Rybnik

– Concept Music Art. Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 11/2018 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących, wynajem oraz obsługa dwóch telebimów podczas XVIII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach w dniach 14-15 lipca 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Gmina Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Concept Music Art. Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice

Możesz również polubić…