Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/2019

  1. Opis przedmiotu zamówienia: organizacja ogródka piwnego podczas II Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniu 1 czerwca 2019 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów (impreza masowa).

 

  1. Opis zamówienia:

a) przygotowanie ogródka piwnego (sprzedaż piwa do 3,5%);

b) minimalna ilość nalewaków 10 szt.;

c) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) – 50 kompletów ;

e) zapewnienia bezpłatnych 200 piw dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z piwa wykonuje organizator imprezy;

g) zapłaty zaproponowanej kwoty złotych za wynajem miejsca pod ogródek piwny, wpłata w terminie do 5 dni przed realizacją zamówienia;

h) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

i) pozostawienia terenu wynajętego pod ogródek piwny w takim stanie w jakim został udostępniony.

j) dbania o czystość oraz estetykę ogródka piwnego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsc, w których sprzedawane jest piwo;

k) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

l) wydawania piwa w naczyniach jednorazowych;

m) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

n) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 1.06.2019 r.

 

  1. W dniu 25.04.2019 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 08.05.2019 r. godz. 14:00 otrzymano oferty:

– Profesjonalna Organizacja i Obsługa Imprez X-Music Karol Chodacki, 32-566 Alwernia, ul. Żaczków 2

– PHU BARTEX, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 27

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 11/2019 na zadanie pt.: organizacja ogródka piwnego podczas II Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniu 1 czerwca 2019 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów (impreza masowa), wybrano ofertę złożoną przez:

 

– PHU BARTEX, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 27

Możesz również polubić…