Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2016

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

2. Opis zamówienia:

a.nakład 2500 egzemplarzy
b.pismo wydawane w formacie A4
c.okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130
d.Środek pisma – papier kredowy o gramaturze 115
e.Ilość stron 20-24
f.Wykonanie składu i falcowania
g.Planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety
h.Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety
i.Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa / Zabierzów, ul. Szkolna 2/
j.Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji
k.Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania
l.Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2,
do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

3. W dniu 19 grudnia 2015 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

4. W terminie do dnia 13 stycznia 2016 r. otrzymano oferty:

DjaF Jakub Furyk, KRAKÓW, ul. Kmietowicza 1/1
SMILEDRUK Sławomir Woźniak, BRZOSKWINIA 175
Drukarnia VEGA-DRUK Krzysztof Jarosz, CHOLERZYN 280
Drukarnia DIAMENT SC, KRAKÓW, ul. Biskupińska 26
Drukarnia „KNOW-HOW”, Kraków, ul. Chełmońskiego 255
Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar”, ZABIERZÓW, ul. Rzemieślnicza 10
Drukarnia LEYKO sp. Z o.o., KRAKÓW, ul. Romanowicza 11
Pasaż Sp. z o.o., KRAKÓW, ul. Ryglówka 24
Domini et Terre, ZABIERZÓW, ul. Kolejowa 38
Jurajska Izba Gospodarcza, ZABIERZÓW, ul. Kolejowa 38
P.P.U. Multograf s.c., BYDGOSZCZ, ul. Balicka 76c
Podlaskie Centrum Reklamy Drukarnia Kamil Stokowski, BIAŁYSTOK, ul. Chrobrego 2
Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. J., SOBOLEWO, ul. Tygrysia 50
M-DRUK Mariusz Czarny, BOCHNIA, ul. Chodynicka 30
Drukarnia Printgraph, BRZESKO, ul. Mickiewicza 19
Oficyna Drukarska, WARSZAWA, ul. Sokolowska
Agencja Reklamowa „TOP”, WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 148
„HELDRUK” Helena Rąbalska, MALBORK, ul. Partyzantów 3B
Painting House, ZĄBKI, ul. Szkolna 30
ORIKAMI, WROCŁAW, ul. Rafała Wojaczka 3F

5. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 1/2016 na zadanie pn.: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869 wybrano ofertę złożoną przez:

Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar”, ZABIERZÓW, ul. Rzemieślnicza 10

Możesz również polubić…