Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12/2016

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady podczas VIII Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu co najmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 2×3 m, wysokość 0,4 m,
 • podest pod stanowisko realizatora, w okolicach 1/3 długości widowni o wymiarach 3×3 m, wysokości 0,4/1 m,
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena oraz podest pod stanowisko realizatora musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 18-19 czerwca 2016 r.

 

 1. W dniu 28.04.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 2.06.2016 r. otrzymano oferty:

– Haus Electronic Paweł Haus, Łódź ul. Rzepakowa 18

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, Bytom ul. Witczaka 110/1

– Creative Group 303 Marcin Cupał, Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

– Koncertownia Ewa Janik, Żywiec al. Legionów 15

– Michał Piotrowski ESC, Kraków os. Dywizjonu 303 3a

– TommySound Production Maria Stępień, Dęblin ul. Śląska 31

– Agencja Artystyczna Harpel Wojciech Harmansa, Mysłowice ul. Mielęckiego 12

– Śląskie Media Sp. Z o.o., Ruda Śląska ul. Niedurnego 36

– Korek Sound Mateusz Korczyński, Jasło ul. Szajnochy 41a

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 12/2016 na zadanie pn.: wynajem i montaż estrady podczas VIII Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Koncertownia Ewa Janik, Żywiec al. Legionów 15

Możesz również polubić…