Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12/2018

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Finału Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince w dniu 4 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Brzezinka.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • Scena spełniająca wymogi zawarte w riderze zespołu Mateusza Mijala, scena może być mobilna,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, zabezpieczające przed deszczem i wiatrem, wysłonięte czarną siatką,
 • scena musi posiadać schody,
 • scena musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Mateusz Mijal ( rider techniczny dostępny jako załączniki do zapytania ),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne dostosowane do charakteru imprezy,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów: Mateusz Mijal ( rider techniczny dostępny jako załączniki do zapytania ),
 • montaż sprzętu w dniu 3.08.2018 r., demontaż po zakończeniu wydarzenia.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 4 sierpnia 2018 r.

 

 1. W dniu 11.06.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 27.07.2018 r. do godz. 15:00 otrzymano oferty:

– Event Serwis, Grodkowice 73, 32-015 Kłaj

– SZCZEPAN Szczepan Sośniak, ul. Orlickiego 13/6, 44-100 Gliwice

– MMM Technika Sceniczna Aneta Sobieraj, 97-371 Krężna 4

– Event Solutions Center Sp. z o.o.

– Audio-Tech Wojciech Lipczyński, ul. K.Łowińskiego 5 Z, 31-752 Kraków

– Concept Music Art. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice

– Event Agency – Adam Łaskawiec, Laski, ul. Sławkowska 3, 32-329 Bolesław

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 12/2018 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Finału Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince w dniu 4 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Brzezinka, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Event Agency – Adam Łaskawiec, Laski, ul. Sławkowska 3, 32-329 Bolesław

Możesz również polubić…