Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/2016

  1. Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniach 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • Nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru zespół DE MONO (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania),
  • Nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych),
  • Oświetlenie sceniczne,
  • Pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

  1. Termin realizacji zamówienia: 18-19 czerwca 2016 r.

 

  1. W dniu 28.04.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 2.06.2016 r. otrzymano oferty:

– Haus Electronic Paweł Haus, Łódź ul. Rzepakowa 18

– PROGRESS Lidia Górka, Jabłonna ul. Nowa 3

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, Bytom ul. Witczaka 110/1

– Koncertownia Ewa Janik, Żywiec al. Legionów 15

– Michał Piotrowski ESC, Kraków os. Dywizjonu 303 3a

– TommySound Production Maria Stępień, Dęblin ul. Śląska 31

– Eventserwis, Kłaj Grodkowice 73

– SOUND EXPERT Andrzej Kamionka, Nysa ul. Armii Krajowej 36/6

– Korek Sound Mateusz Korczyński, Jasło ul. Szajnochy 41a

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 13/2016 na zadanie pn.: zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniach 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, Bytom ul. Witczaka 110/1

Możesz również polubić…