Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/2018

  1. Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Finału Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince w dniu 4 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Brzezinka.

 

  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) zapewnienia stoisk handlowych z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) na minimum 300 osób;

d) przewiezienie i rozłożenie parasoli SCKiPGZ;

e) zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków /żeberko w kapuście, pieczywo i dodatki, napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy.

f) zapewnienia dodatkowych 100 posiłków /kiełbasa z grilla oraz napój/, liczba wydanych posiłków będzie opłacona przez organizatora i rozliczona na podstawie rachunku lub faktury VAT;

g) zapłaty 1 000 zł /jeden tysiąc złotych/ za wynajem miejsca pod stoiska handlowe;

h) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

i) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.

j) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

k) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

l) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

m) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

n) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 4 sierpnia 2018 r.

 

  1. W dniu 20.07.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 27.07.2018 r. do godz. 15:00 otrzymano ofertę:

– Event Agency – Adam Łaskawiec, Laski, ul. Sławkowska 3, 32-329 Bolesław

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 12/2018 na zadanie pt.: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Finału Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince w dniu 4 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Brzezinka, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Event Agency – Adam Łaskawiec, Laski, ul. Sławkowska 3, 32-329 Bolesław

Możesz również polubić…