Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/2017

  1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady na Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie w dniu 4 czerwca 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 80 cm. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
  • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
  • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 4 czerwca 2017 r.

 

  1. W dniu 10.04.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 25.04.2017 r. otrzymano oferty:

– Technika Sceniczna ESTRADOR, ul. Kolorowa 22C/1, 42-606 Tarnowskie Góry

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

– AGM Sp. Z o.o., ul. Obrońców Modlina 5, 30-733 Kraków

– Agencja Artystyczna Harpel, ul. Andrzeja Mielęckiego 12, 41-400 Mysłowice

– Event Solutions Center, os. Dywizjonu 303 3a, 31-871 Kraków

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 14/2017 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady na Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie w dniu 4 czerwca 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

Możesz również polubić…