Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15/2018

1.Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego
z riderami występujących podczas Dożynek Gminnych w Bolechowicach w dniu 19 sierpnia 2018 r., miejsce
imprezy – Bolechowice, ul. Winnica, Plac pyzy aptece, Gmina Zabierzów.

2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
a) scena o wymiarach podestu conajmniej 8×8 m, wysokość podestu min. 1 m, scena nie może
być mobilna,
b) poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
c) boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał,
szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się
bokami oraz tyłem na scenę,
d) scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
e) zapewnienie agregatu prądotwórczego do własnego użytku;
f) nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów:
BIESIADA POLSKA, tj.:
– 4 mikrofony (vocal, w tym dwa bezprzewodowe, shure lub wyższej klasy)
– 2 x linia
– Odtwarzacz mp3, usb
– Min. 4 monitory odsłuchowe
g) nagłośnienie występów: chóru, dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego,
odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (również mikrofony pojemnościowe, ilość
dostosowana do wielkości sceny),
h) oświetlenie sceniczne dostosowane do charakteru imprezy,
i) pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
j) montaż sprzętu najpóźniej w dniu 18.08.2018 r., demontaż po zakończeniu wydarzenia.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od
dnia wezwania.
Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do
pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

3. Termin realizacji zamówienia: 19 sierpnia 2018 r.

4. W dniu 20.07.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 1.08.2018 r. do godz. 15:00 otrzymano oferty:
– Event Serwis, Grodkowice 73, 32-015 Kłaj
– IDEAŁY Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków
– Concept Music Art. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice
– Agencja Koncertowo-Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom
– Event Solutions Center Sp. z o.o., os. Dywizjonu 303 3a, 31-871 Kraków

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu
w trybie zapytania ofertowego 15/2018 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i
oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dożynek Gminnych w Bolechowicach w dniu 19
sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, ul. Winnica, Plac pyzy aptece, Gmina Zabierzów, wybrano
ofertę złożoną przez:

Agencja Koncertowo-Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

Możesz również polubić…