Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17/2016

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 9-10 lipca 2016 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 6×8 m z wybiegiem (min. 2 x 4 m), wysokość podestu min. 0,8 m
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 2×3 m, wysokość 0,3 – 0,5 m,
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru: Mateusz Ziółko, Liber, Aleksandra Nizio (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, kapel ludowych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 9-10 lipca 2016 r.
 1. W dniu 27.06.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
 1. W terminie do dnia 4.07.2016 r. otrzymano oferty:

– Marcin Konik MAKFILM, ul. Połabian 60 Wrocław

– TOMMYSOUND PRODUCTION ul. Śląska 31 Dęblin

– LIZON PRODUCTION JANUSZ LIZOŃ, ul. Wiejska 8 Czarnocin

– „ABSTRAKT” s.c., ul. Słoneczna 29 Roszków

– Michał Piotrowski ESC, os. Dywizjonu 303 3a Kraków

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1 Bytom

– Toman Tomasz Pajdzik, ul. Kwiatowa 49 Kobylany

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 17/2016 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 9-10 lipca 2016 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów wybrano ofertę złożoną przez:

LIZON PRODUCTION JANUSZ LIZOŃ, ul. Wiejska 8 Czarnocin

Możesz również polubić…