Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17/2017

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas  XVII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach w dniach 1-2 lipca 2017 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu dokładnie 8×10 m, wysokość podestu 1,5 m, okno sceny powinno wynosić min. 6m, scena nie może być mobilna,
 • scena powinna posiadać dodatkowy wybieg (min. 2 x 4 m),
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 3×2 m, wysokość 0,3 m, odsunięty od tylnej krawędzi sceny o 1m, wysłonięty czarną matową tkaniną,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko klawiszowca o wymiarach 3×2 m, wysokość 0,3 m, odsunięty od tylnej krawędzi sceny o 1m, wysłonięty czarną matową tkaniną, ( tylko w dniu 1.07. ),
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, zabezpieczające przed deszczem i wiatrem, wysłonięte czarną siatką,
 • konstrukcja dachu wymaga zastosowania dodatkowej belki do podwieszenia oświetlenia, belka ta powinna być podwieszona zgodnie z plotem czyli 3,5 m od tylnej belki i na tej samej wysokości,
 • scena musi posiadać schody z obu stron oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Kasia Popowska, Ewelina Lisowska ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym zespołów,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów: Kasia Popowska, Ewelina Lisowska ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ).

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 1-2 lipca 2017 r.
 1. W dniu 19.06.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
 1. W terminie do dnia 26.06.2017 r. otrzymano oferty:
 • Agencja Artystyczna Music Live Jarosław Szwarc, 91-134 Łódź, ul. Rojna 50G/15
 • Concept Music Art. Sp. Z o.o., 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26
 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 17/2017 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas  XVII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach w dniach 1-2 lipca 2017 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Concept Music Art. Sp. Z o.o., 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26

Możesz również polubić…