Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18/2017

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dożynek Gminnych w Pisarach w dniu 20 sierpnia 2017 r., miejsce imprezy – Pisary, boisko sportowe, Gmina Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

 

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 8×10 m, wysokość podestu min. 0,8 m, scena nie może być mobilna,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 3×2 m, wysokość 0,5 m, wysłonięty czarną matową tkaniną,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • zapewnienie agregatu prądotwórczego do własnego użytku;
 • zapewnienie podłogi do tańca przed sceną o minimalnych wymiarach 10×10 m;
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Sokół Orkestar, Latające Talerze.
 • nagłośnienie występów: chóru, dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderami technicznym,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania).

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 20 sierpnia 2017 r.

 

 1. W dniu 12.07.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 31.07.2017 r. otrzymano oferty:

– Light – Tech P.U.H. s.c. M.Maksymiuk, J.Jaworski, ul. Zemborzycka 116C

– MMM Technika Sceniczna – Aneta Sobieraj, Krężna 4, 97-371 Krężna

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1 41-902 Bytom

– Concept Music Art. Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 18/2017 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dożynek Gminnych w Pisarach w dniu 20 sierpnia 2017 r., miejsce imprezy – Pisary, boisko sportowe, Gmina Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1 41-902 Bytom

Możesz również polubić…