Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18/2019

  1. Opis przedmiotu zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas XIX Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 13-14 lipca 2019 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac przy Aptece.
  2. Opis zamówienia:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) – 100 kompletów;

c) przewiezienie i rozłożenie parasoli SCKiPGZ;

d) zapewnienia bezpłatnych 200 posiłków /mięso z grilla, pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

e) zapewnienia płatnych 150 posiłków /mięso z grilla, pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

f) zapłaty zaproponowanej kwoty złotych za wynajem miejsca pod stoiska handlowe, wpłata w terminie do 5 dni przed realizacją zamówienia;

g) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

h) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony;

i) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

j) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

k) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

l) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

m) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;

n) brak możliwości ustawienia dodatkowych stoisk handlowych z innym asortymentem.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 13-14.07.2019 r.

 

  1. W dniu 11.06.2019 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 21.06.2019 r. godz. 14:00 otrzymano oferty:

– Profesjonalna Organizacja i Obsługa Imprez X-Music, ul. Żaczków 2, 3-566 Alwernia

– Adam Łaskawiec Even Agency, ul. Sławkowska 3, 32-329 Laski

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 18/2019 na zadanie pt zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas XIX Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 13-14 lipca 2019 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac przy Aptece, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Adam Łaskawiec Even Agency, ul. Sławkowska 3, 32-329 Laski

Możesz również polubić…